T +31(0) 13 591 09 71
M +31(0) 621 557 865
E jan.ooms@studiojanooms.nl
Kraaivenstraat 23-12
5048 AB Tilburg

Spelen in de stad

Speelplekken zijn meer dan geïsoleerde plekken in de woonomgeving. Ze dienen ingebed te zijn in het stedelijke weefsel, zowel in sociale als in fysieke betekenis. Speelplekken zijn niet alleen op zichzelf staande plekken voor het kind, maar zouden een plek moeten zijn waar leeftijden en culturen elkaar ontmoeten. De omgeving moet de toon zetten voor speelwaarde, gebruiksplezier en sfeer.