T +31(0) 13 591 09 71
M +31(0) 621 557 865
E jan.ooms@studiojanooms.nl
Kraaivenstraat 23-12
5048 AB Tilburg

Moerdijk participatieproject

In de gemeente Moerdijk is veel ruimte aanwezig waar kinderen kunnen spelen, zowel formeel als informeel. Spelen in de buitenlucht is gezond en speelplekken kunnen een aanleiding zijn voor jong en oud om naar buiten te gaan en te spelen, sporten en bewegen. Naar aanleiding van de evaluatie van het speelruimtebeleid 2010-2014, een pilot die in Fijnaart en Heijningen is gehouden en een motie die in maart 2017 door de gemeenteraad is besproken, is een uitvoeringsplan speelruimte opgesteld. Hierin is opgenomen dat elke speelplek ook een ontmoetingsplek moet zijn. Een speelplek die wordt ontwikkeld, is voor meerdere leeftijdsgroepen bedoeld en zorgt ervoor dat jong en oud elkaar kunnen ontmoeten, waardoor de sociale structuur in elke kern wordt versterkt. Door bewoners zoveel mogelijk te betrekken bij  het aanpassen of aanleggen van speelplekken, wordt de betrokkenheid en tevredenheid  van inwoners vergroot. Hierbij zijn niet alleen formele speelplekken belangrijk, maar ook de informele speelruimte die in elke straat, kern en wijk aanwezig is. Voor het aanpassen van speelplekken in elke kern wordt door de gemeenteraad budget beschikbaar gesteld. (bron: gemeente Moerdijk).